Select your language

Bepalen samenwerkingsvormen met:

 1. De bedrijfsleiding
  • sparring partner van het senior management;
  • begrijpen van de core business 5-jaren planning van de organisatie;
  • bedrijfsprocessen en de uitwerking hiervan op huisvesting;
  • presenteren van business cases met alternatieven en financiële gevolgen;
  • advies aangaande locatie keuze;
  • advies geven aangaande koop versus huur;
  • advies over uitstraling kantoor en het effect hiervan op eigen medewerkers, concurrentie, klanten en partners.
 2. IT
  • kantoorinrichting kan niet zonder IT infrastructuur en IT kan niet zonder dataruimte , bekabeling en dergelijke;
  • Selectie en implementatie van software tools voor CRE/FM registratie, analyse, dashboards. Danwel integratie met bestaand ERP systemen.
 3. HR
  • kantoor heeft duidelijke functie in het aantrekken en behouden van mensen, ARBO wetgeving en algeheel comfort en gevoel van veiligheid bieden van medewerkers.
 4. Finance
  • iedere Real Estate en Facilities beslissing heeft financiële gevolgen, maken van NPV, business cases en cashflows.
 5. Marketing
  • het kantoor is een marketing instrument. Plaatsen van reclame in, op en om het gebouw, branding uitingen zoals reclame en promotie materialen maar ook kleurstelling.
 6. Juridische zaken
  • Reviewen huurovereenkomsten, zowel bestaande als nieuwe.
 7. Veiligheidsteam
  • fysieke veiligheid (zoals BHV planning en voorzieningen, brandmeldcentrale, sprinkler installatie e.d.) maar ook toegangscontrole systeem (tourniquets, ruimte voor maken pasjes al dan niet met foto)
 8. Derde partijen
  • Beslissing helpen maken voor "zelf doen" versus uitbesteden;
  • Indien uitbesteden, welke onderdelen en tot welk niveau (operationeel, tactisch, strategisch);
  • Indien uitbesteden, welke vorm (regie organisatie, factuur relatie, co-ownership);
  • Management van 3e partijen opzetten, Service Level Agreements (SLA's) , Key Performance Indicators (KPI's) of liever Key Service Indicators (KSI's).