Select your language

Veel organisaties willen graag een goed overzicht hebben van hun vastgoed verplichtingen, vastgoed waarde en einddata van overeenkomsten.Dat begint bij een accuraat en compleet overzicht van de portfolio met zaken als:

 • Vastgoed adres;
 • Soort vastgoed: eigendom, lease, huur;
 • Erfpacht J/N;
 • Voorwaarden;
 • Bijzondere clausules,boeteclausules;
 • Soort overeenkomst: operating lease / finance lease;
 • NAW-gegevens verhuurder en diens contactpersoon;
 • NAW-gegevens gebouw beheerder en diens contactpersoon;
 • Lease begin- en einddatum;
 • Opzeggingstermijn, -datum;
 • Kosten voor vastgoed inclusief huur- en servicekosten; doel is Total Cost of ownership inzichtelijk te maken;
 • In beeld brengen van:
  • huidige capaciteit per vestiging;
  • werkelijk gebruik per vestiging;
  • toekomstig gebruik en op basis daarvan aanbevelingen doen tot optimalisatie portfolio;
 • Harmonisatie beleid (wereldwijd, regionaal).

Dat lijkt eenvoudig maar in de praktijk is dat lang niet altijd zo simpel en vereist het een professioneel aanpak door een expert. Er zijn ongetwijfeld valide redenen voor de status quo maar voortgaand is de bestaande situatie niet houdbaar. Als uw organisatie niet de juiste resources heeft of deze niet kan vrijmaken voor deze opdracht, dan kunt u CRE & More inschakelen.

Vooraf wordt samen met u een inschatting gemaakt van de benodigde tijd omdat deze o.a. afhankelijk is van de geschatte grootte van de portfolio en de kenmerken van de locaties (waar in Nederland, alleen Nederland of ook daarbuiten). Aan de hand daarvan komen we een vaste prijs overeen en een doorlooptijd.
Op dit moment is er een „go-no go” beslissing. 
Als u besluit om door te gaan is dat dan ook uw vaste commitment; niets meer en niets minder. Zo weet u precies wat deze exercitie u kost, wat het oplevert en wanneer het klaar is.

In deze dienst ga ik voor u een inventarisatie maken van de bestaande vastgoed overeenkomsten, en de meest basale (maar vaak moeilijk te achterhalen) gegevens.
Hierdoor wordt de eerste stap gezet om tot een inzichtelijke en beheersbare vastgoed portfolio te komen.
De aanpak zal zijn dat ik start met deskresearch van de diverse juridische documenten en eventueel reeds aanwezige overzichten. Vervolgens zal een verdere verificatie en verdieping plaats vinden door interviews met de financiële manager, de bedrijfsjurist en beheerder/verhuurder.

Uiteindelijk zal ik een overzicht maken in Excel met alle relevante, actuele en up-to-date gegevens en deze, voorafgaand aan de overhandiging, met u doornemen en de directe aandachtspunten aanwijzen.
Daar stopt de opdracht!

Mogelijk dat hieruit vervolgopdrachten komen. Graag natuurlijk maar dat is niet de opzet van deze dienst als product.